Bade Local Goverment Postal Code | ZIP Code1 min read

Zamfara State Postal Code for all Local Government Areas

Bade Local Government Postal Code | ZIP Code – Yobe State Postal Code

Towns Postal Codes
1 Adia 631101
2 Alagarno 631101
3 Amshi 631101
4 Azam 631101
5 Bursari 631101
6 Chirawa 631101
7 Dalia 631101
8 Dikum 631101
9 Dogona 631101
10 Gabaruwa 631101
11 Gapchia 631101
12 Garin-Dallari 631101
13 Garinkura 631101
14 Gasamu 631101
15 Gashua 631101
16 Gogaram 631101
17 Gweek 631101
18 Gwuiyo 631101
19 Jawa 631101
20 Jawun 631101
21 Karage 631101
22 Katamba 631101
23 Katuzu 631101
24 Lawan-Alwali 631101
25 Lawan-Audu 631101
26 Lawan-Fani 631101
27 Lawan-Musa 631101
28 LawanFannam 631101
29 Muguram 631101
30 N.A Kaku 631101
31 Ngelewa 631101
32 Ngeliabe 631101
33 Sarkin-Hausawa 631101
34 Tagli 631101
35 Tarjiwa 631101
36 Wasur 631101
37 Yakuburi 631101
38 Zabadam 631101